• Wybierz linięTwojego produktu

Kwazar Corporation Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 144
96-313 Jaktorów, Polska

Tel. +48 (46) 856 40 30
Fax +48 (46) 856 41 33

www.kwazar.com.pl
 e-mail: pomoc@kwazar.com.pl


Wyświetl większą mapę
Jeśli chcesz zadać pytanie lub wyrazić opinię możesz skorzystać z poniższego formularza

Kwazar Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Budy-Grzybek (96-313 Jaktorów), ul. Chełmońskiego 144, REGON 017426562, NIP 5291645708, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000088355, e-mail: kwazar@kwazar.com.pl

Przejdź do serwisu